Revízie elektroinštalácie inektra.sk  sú povinné, no ak chcete bývať bezpečne a zároveň mať istotu, že nebudete mať opletačky s poisťovňou, mali by ste nad nimi popremýšľať. Viete, ako sa hovorí, že oheň je dobrý sluha, no zlý pán. No a elektrina má s ohňom mnoho spoločného.
 Veľký biely rodinný dom s parkoviskom
Povinné či nepovinné?
 
Pokiaľ ste majiteľom bytu, v ktorom aj bývate, nemôže vám nikto prikázať, aby ste nechávali pravidelne robiť revíziu elektroinštalácie. Byt je váš a ak sa vám v ňom niečo stane, tak je to na vaše triko. Trochu iné je to však vtedy, ak byt vlastníte, no vy sami v ňom nežijete. Hovoríme o prípade, kedy nehnuteľnosť prenajímate. Vtedy ste revízie povinní vykonávať pravidelne. Revízia by mala prebehnúť pri každej zmene nájomníka, minimálne však raz za dva roky.
 
Pokiaľ by ste sa na túto povinnosť vykašľali a v byte by došlo k úrazu alebo ešte niečomu horšiemu, spôsobenému elektrinou, máte poriadny problém. Nehovoriac o tom, že asi nemáte v pláne nikoho ohroziť na zdravý či na živote.Muž – elektrikár na vysokozdvižnom vozíku kontroluje elektrické káble
 
Prečo je revízia potrebná
 
Najprv spomenieme bezpečnosť. Elektrické káble sú zamurované v stenách, a preto ich voľným okom skontrolujete len ťažko. Tak ako všetko, sa aj káble časom opotrebúvajú a môže na nich dôjsť k mechanickému poškodeniu (keď napríklad zabíjate klince do steny). Revízia elektroinštalácie je teda potrebná hlavne kvôli vaše bezpečnosti.
 
Druhá vec, kvôli ktorej by ste si za túto službu mali zaplatiť, je prípadná poistná udalosť. Ak máte svoju nehnuteľnosť poistenú a dôjde k jej poškodeniu, musíte mať platné razítko o revízii, pretože inak svoje peniaze nedostanete. Platí to v prípade skratu na kábloch, no i pri živelných pohromách alebo vzniku požiaru v byte. Jednoducho v akomkoľvek prípade, kedy budete chcieť od poisťovne žiadať nejaké odškodné. Tak, a teraz môžete vidieť, že pravidelné revízie elektroinštalácie v dome, naozaj nie sú na zahodenie.